Aplikacje internetowe

Bełdziowe spojrzenie na aplikacje internetowe

Archwium dla październik, 2010

Kohana 3

Wraz z rozwojem frameworka autorzy doszli do wniosku, że nadszedł czas na większe zmiany. Z pojawieniem się gałęzi 3.x Kohany otrzymaliśmy framework, który w dużym stopniu różnił się od tego, który znaliśmy do tej pory. Zmiany te można interpretować dwojako. Z jednej strony otrzymaliśmy nową funkcjonalność, która ma nam ułatwić pracę, z drugiej postawiono nas […]