Aplikacje internetowe

Bełdziowe spojrzenie na aplikacje internetowe

Licencja

Overview

Materiały zawarte na stronie mogą być dowolnie rozpowszechniane pod warunkiem zaznaczenia autora i źródła pochodzenia.

Ten utwór jest dostępny na
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.