Aplikacje internetowe

Bełdziowe spojrzenie na aplikacje internetowe

Archwium kategorii ‘JavaScript’

JavaScript / CSS fingerprinting

Ogólnie przyjmuje się, że tworząc stronę mamy bardzo ograniczone możliwości pobierania informacji na temat użytkowników. Możemy pobrać adres IP, nazwę przeglądarki, systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu i jeszcze kilka innych mało wartościowych informacji, które w większości mogą zostać łatwo zmodyfikowane. Istnieje jeszcze kilka stosunkowo mało znanych sztuczek, które umożliwiają pobranie dodatkowych informacji na temat użytkowników naszej […]

Niebezpieczeństwo UserScripts

UserScripts czy tez UserJS są małymi skryptami JavaScript ładowanymi do przeglądarki. Umożliwiają one zmianę w locie modelu DOM dowolnej strony. Powyższy opis może wydawać się niejasny, dlatego posłużę się przykładem w celu zademonstrowania zasady ich działania.