Aplikacje internetowe

Bełdziowe spojrzenie na aplikacje internetowe

Archwium dla marzec, 2010

Analiza struktury bazy danych

W chwili wykrycia podatności skryptu na SQL Injection najtrudniejszym zadaniem jest zdobycie informacji na temat struktury bazy, dzięki czemu możliwa będzie analiza zgromadzonych w niej danych. Pierwszym miejscem gdzie należy szukać jakichkolwiek informacji są błędy zwracane przez skrypt. Możemy w nich znaleźć, albo informację o zapytaniu SQL, albo o ścieżce do loga przechowującego listę błędów. […]